Vepřovice - Základní informace


 

Useň

Výrobek vzniklý zpracováním kůže danou technologií, při které se mění fyzikální a chemické vlastnosti kůže; původní vláknitá struktura kůže musí být v podstatě zachována


 

Useň z vepřovice

Chromitá, tříslená, kombinovaně činěná nebo zámišová useň z vepřovice; používá se hlavně v obuvnictví, brašnářství, čalounictví, oděvnictví, rukavičkářství, k výrobě technických a osobních ochranných pracovních předmětů


 

Lícové usně

Jsou tvořeny vrchní lícovou vrstvou usně , která se dále upravuje dle požadavků odběratele. Lícové usně mohou být obuvnické, brašnářské, sedlářské, technické a speciální, rukavičkářské, oděvnické


 

Štípenková useň

Chromitá, tříslená nebo kombinovaně činěná useň z hovězinové, vepřovicové nebo koninové štípenky, přírodní i barvená, broušená, popř. upravená krycími apreturami, žehlená nebo s umělou kresbou na líci; je určena zejména pro obuvnictví, brašnářství a rukavičkářství